ردیاب کابل و کابل یاب

کابل یاب های حرفه ای با هدف کلی و ایده آل برای ردیابی کابل ها در دیوار ها و زیر زمین (خاکی) همچنین انواع مدار ها و سیم کشی و پیدا کردن گسستگی ها و اتصال کوتاه در کابل ها و سیستم های گرمایش از کف طراحی می شوند. همچنین می توان از آن برای ردیابی لوله های آب فلزی و گرمایشی نیز استفاده کرد. این تجهیزات قالبا به عنوان یک کیت کامل متشکل از یک فرستنده و گیرنده در یک کیف حمل به بازار عرضه می شوند

نمایش یک نتیجه

X